9 lat Polski w Unii Europejskiej

Mija 9 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. O członkostwo we Wspólnocie nasz kraj starał się od początku lat 90-tych. 1 maja 2004 roku razem z Polską do Unii weszło 9 innych państw, powiększając grono członków Wspólnoty Europejskiej do 25. Było to największe w historii rozszerzenie Unii. Obecnie należy do niej 27 krajów.

Negocjacje akcesyjne kończył premier Leszek Miller. Razem z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim wciągał polską flagę przed siedzibą prezydenta Irlandii, która wówczas sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej.

Wśród największych sukcesów 7-letniego członkostwa Polski w UE wymienia się przystąpienie do Strefy Schengen i uruchomienie polsko-szwedzkiego programu Partnerstwa Wschodniego, mającego na celu pogłębienie stosunków ze wschodnimi sąsiadami.

Na lata 2007-2013 Polsce przyznano największe w historii Unii wsparcie finansowe – 67 miliardów euro.

ŹRÓDŁO: www.rng.fm.pl, FOT.:www.studioopini.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.