Wprowadzenie

Lekcja 0 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i systemem oceniania

Jednostka, społeczeństwo, naród
 
Lekcja 1 Człowiek jak istota społęczna

Lekcja 2 Zbiorowości i grupy społeczne

Lekcja 3 Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

 
Lekcja 4 Środowisko lokalne jako mała ojczyzna
 

Lekcja 5 Naród i tożsamość narodowa

Lekcja 6 Mniejszości narodowe w Polsce

 
Struktura i prawidłowości życia społecznego. Instytucje społeczne.
 
Lekcja 7. Pojecie i koncepcje struktury społecznej.

 

 

Lekcja 8. Mechanizmy regulujące życiem społecznym

Lekcja 9. Postawy o istotnym znaczeniu dla życia społecznego.

Lekcja 10. Etyka życia społecznego

Lekcja 11. Między ładem a konfliktem społecznym

Lekcja 12. Instytucje społeczne i ich rola w społeczeństwie

Społeczeństwo polskie. Kultura życia publicznego. Społeczeństwo obywatelskie

Lekcja 13. Społeczeństwo polskie i jego problemy

Lekcja 14. Problem migracji i patologii społecznych w Polsce.

Lekcja 15 Kultura jako podstawa życia społecznego.

Lekcja 16 Przemiany kultury współczesnej.

Lekcja 17 Subkultury młodzieżowe.

Lekcja 18. Wspólnota kulturowa narodów Europy.

Lekcja 19. Geneza społeczeństwa obywatelskiego.

Lekcja 20. Rola interesów grupowych i prawo obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Współczesne ideologie i doktryny polityczne. Demokracja.
 
Lekcja 21. Polityka. Współczesne doktryny polityczne.
 
 
Lekcja 22. Geneza i rozwój demokracji.
 
 
Lekcja 23. Wartość demokracji i jej fundamentalne zasady.
 
 
Lekcja 24. Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.
 
 
Lekcja 25. Obywatel a władza w systemach totalitarnych i autorytarnych.
 
 
Obywatel w społeczeństwie
demokratyczny.

Lekcja 26. Prawa i obowiązki obywatela w społeczeństwie demokratycznym.

Lekcja 27. Współczesne pojmowanie cnót obywatelskich

Lekcja 28. Kultura polityczna społeczeństwa polskiego

Państwo

Lekcja 29. Pojęcie i geneza państwa

Lekcja 30. Władza państwowa i jej patologie

Lekcja 31 Funkcje współczesnego państwa.

Lekcja 32. Formy państwa i modele ustrojowe.

Władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekcja 33. Konstytucja i ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekcja 34. Władza ustawodawcza w Polsce – sejm i senat.\

Lekcja 35. Organizacja sejmu i senatu. Funkcje parlamentu.

Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekcja 36. Władza wykonawcza w Polsce – Prezydent RP.

Lekcja 37. Władza wykonawcza w Polsce – Rada Ministrów.

Władza sądownicza i władza lokalna w Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekcja 38. Władza sądownicza w Polsce – sądy i trybunały.

Lekcja 39. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Polsce.

Lekcja 40. Samorząd terytorialny w Polsce.

Lekcja 41. Relacje między państwem a Kościołem katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi.

Prawo

Lekcja 42. Podstawowe pojęcia, funkcje i zadania prawa.

Lekcja 43. Gałęzie i dziedziny prawa.

Lekcja 44. Hierarchia aktów prawnych.

Lekcja 45. Publikacja aktów prawnych. Prawo i praworządność.

Lekcja 46. Sztuka wykazywania swoich racji.

Lekcja 47. Pojęcie i geneza praw człowieka.

Lekcja 48. Podstawowe dokumenty oraz katalog podstawowych praw człowieka.

Lekcja 49. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka.

Lekcja 50. Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka.

Lekcja 51. Ochrona praw człowieka w Polsce.

Polska, Europa, Świat

Lekcja 52. Geneza i rozwój Unii Europejskiej

Lekcja 53. Polska w innych instytucjach integracji europejskiej.

Lekcja 54 Integracja militarna w ramach NATO.

Lekcja 55. Polska w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Lekcja 56. Wizerunek Polski i Polaków w świecie.

Lekcja 57. Zagrożenia ładu międzynarodowego.

 Lekcja 58. System bezpieczeństwa międzynarodowego.

Lekcja 59. Problemy globalne współczesnego świata.

Lekcja 60. Droga do rozwiązywania problemów globalnych.

Dodaj komentarz