Wprowadzenie

Lekcja 0. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i systemem oceniania.

I. Wolna Polska

Lekcja 1. Traktat wersalski – nowy ład polityczny.

Lekcja 2. Wolna Polska – pierwsze miesiące.

Lekcja 3. Walka o Polskę – kształtowanie granic II Rzeczypospolitej

Lekcja 4. Druga Rzeczpospolita – społeczeństwo

Lekcja 5. Ustrój Polski – kształtowanie systemu ustrojowego w latach 1919 -1923

Lekcja 6. Tworzenie polskiej gospodarki – rozwój ekonomiczny w pierwszych latach po I wojnie światowej

Lekcja -. Powtórzenie wiadomości

Lekcja -. Test

II. Rządy autorytarne i totalitarne

Lekcja 7. Sytuacja międzynarodowa – świat w latach 20. XX w.

Lekcja 8. ZSRR – totalitaryzm komunistyczny w okresie międzywojennym

Lekcja 9. Włochy – zwycięstwo faszyzmu

Lekcja 10. Nazizm – totalitaryzm w Niemczech

Lekcja 11. Przewrót majowy – rządy autorytarne w Polsce

Lekcja -. Test

III. Gospodarka i kultura

Lekcja 12. Gospodarka światowa – wielki kryzys ekonomiczny

Lekcja 13. Polska w okresie wielkiego kryzysu. Sytuacja w Polsce po śmierci Józefa Piłsudskiego

Lekcja 14. Przemiany kulturowe na świecie w okresie międzywojennym

Lekcja 15. Kultura w II RP. Rozwój oświaty i nauki

Lekcja -. Test

IV. II wojna światowa - Agresja na Polskę

Lekcja 16. Agresja na Polskę Sytuacja polityczna w Europie (IX 1939 – III 1940)

Lekcja 17. Europa i świat w latach 1940 1943 Rozwój sytuacji politycznej i militarnej

Lekcja 18. Wojna w latach 1943 1944 Rozwój sytuacji militarnej i politycznej na świecie

Lekcja 19. Okupanci wobec Polaków

Lekcja 20. Rzeczpospolita na uchodźstwie Działalność władz i PSZ na obczyźnie

Lekcja -. Test

V. II wojna światowa – Polska w konspiracji

Lekcja 21. Polska w konspiracji Polskie Państwo Podziemne

Lekcja 22. Walka i opór na ziemiach polskich. Działania Polaków przeciwko okupantom w latach 1939-1944

Lekcja 23. Początki Polski Ludowej Od utworzenia PPR do powstania PKWN

Lekcja 24. Powstanie warszawskie Niepowodzenia Rządu RP na arenie międzynarodowej

Lekcja 25. Zakończenie II wojny światowej
 

Lekcja -. Test

VI. Zimna wojna

Lekcja 26. Układ sił po II wojnie światowej Zimna wojna

Lekcja 27. Blok wschodni ZSRR i kraje satelickie

Lekcja 28. Europa Zachodnia po wojnie – początki integracji

Lekcja 29. Dekolonizacja. Narodziny państwa Izrael

Lekcja 30.Wybrane kryzysy i konflikty zbrojne w świecie – lata 60. i 70. XXw.

Lekcja 31. Chiny i USA. Wybrane zagadnienia z historii drugiej połowy XX w.

VII. Upadek komunizmu

Lekcja 32. Upadek komunizmu w Europie – rozpad ZSRR i Jugosławii oraz zjednoczenie Niemiec

Lekcja 33. Unia Europejska -narodziny i rozwój integracji.

Lekcja 34. Kultura i społeczeństwo – przemiany po II wojnie światowej.

Lekcja 35. Chrześcijaństwo – wybrane zagadnienia z drugiej połowy XX w.

VIII. Polska Ludowa

Lekcja 36. Polska Ludowa – pierwsze powojenne dziesięciolecie

Lekcja 37. PRL w czasach Gomułki – lata 1956-1970

Lekcja 38. Rządy Gierka – PRL w latach 1970 – 1980

 Lekcja 39 Narodziny „Solidarności" – od Sierpnia '80 do stanu wojennego

 Lekcja 40 Narodziny III Rzeczypospolitej – Polska u schyłku XX wieku

KONIEC
 

Możliwość komentowania jest wyłączona.